Ga naar de homepage van Americaweb.nl...                   
 

Wilde Plannen

Start
Terug

 

 

05-10-2012, America
Zo’n 25 á 30 jongeren uit America waren er bij in Station America, bij De Werkplaatsbijeenkomst van het Wilde Plannen project. Na het welkomstdrankje en een korte uitleg vanuit Dorpsraad America, nam Bram Jacobs van het VKKL het woord. Hij liet de filmpjes die opgenomen waren en die te zien zijn op www.wildeplannen.tv  nogmaals zien. Aansluitend werden reacties uit de zaal hierop werden gepolst. Vervolgens gingen de deelnemers in groepen aan de slag met de verschillende thema’s:

-  “Een negatief imago hebben in America”
-  “Hoe kunnen we America positief profileren in de regio”
-  “De toekomst van de soos”
-  “Bureaucratie”

Op vier tafels stonden gereedschapskisten met hierin het “gereedschap”, pen en papier. Want de plannen, ideeën en meningen die men had over deze thema’s moesten natuurlijk op papier uitgewerkt worden. Enthousiast ging men dan ook aan de slag. Het ene onderwerp was wat makkelijk dan het andere, maar als voorzichtige conclusie kunnen we wel stellen dat de sleutel zit in het bundelen van de krachten. Meer samenwerken dus.

Wellicht dat de dorpsraad hier een rol in kan spelen, maar uiteindelijk moet ’t natuurlijk uit de partijen zelf gaan komen, zij moeten “aan tafel” om plannen te kunnen realiseren. Daar waar nodig schuift de dorpsraad dus graag aan en willen we de gewenste ondersteuning bieden. "Ik verwacht echter dat de meeste dit best zonder ons kunnen. Er is organisatievermogen genoeg in America," aldus Marco Hesp. "Wij gaan nu als werkgroep vanuit de dorpsraad, samen met Bram Jacobs en Pieter-Nic van den Beuken van cultureel project bureau Witgoed en van Bontewas verder aan de slag, hoe we hier nog meer vorm aan kunnen geven. De gegevens van de Werkplaatsbijeenkomst moeten nog verwerkt en uitgewerkt worden. Alle aanwezige van deze avond zullen hierover natuurlijk geïnformeerd worden. Eens kijken of we er vruchten van kunnen plukken…"

Afsluitend werd Once Again, een beginnend bandje uit America (en de Melderse), het podium gegeven om hun kunsten te tonen aan het publiek. Station America begon toen ook al aardig vol te lopen met andere gasten. Het werd al met al een gezellige avond. Allen hartelijk dank voor jullie bijdrage. Hieronder enkele foto’s van succesvolle avond.

Dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage van het
Rabobank Maashorstfonds.

 

 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@americaweb.nl.
Copyright © 2002 Dorpsraad America. Laatst bijgewerkt: zondag 30 september 2012